Anasayfa > Basın-Yayın > Haberler

HAZİRUN LİSTESİ ŞUBE BİNAMIZ GİRİŞİNE ASILMIŞTIR. ÜYELERİMİZ LİSTELERDE KONTROLLERİ YAPABİLİRLER

 (18.10.2021)
Devamı >>

Tümyerelsen İzmir 2 nolu şube olağanüstü genel kurul ilanıdır.

 (08.10.2021)
Devamı >>

YAŞAMIMIZI BİRAZDA OLSA KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN DEĞİŞİK FİRMALARLA YAPTIĞIMIZ PROTOKOLLERLE ÜYELERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

TÜM YEREL-SEN İZMİR ŞUBELERİ HER GEÇEN GÜN ÜYELERİNİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYOR.EKONOMİK KOŞULLARIN ZORLAŞTIĞI BU GÜNLERDE KURUMSAL FİRMALARLA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ İNDİRİM PROTOKOLLERİ İLE EMEKÇİLERİN HER ZAMAN YANINDADIR.. (22.09.2021)
Devamı >>

KARŞIYAKA BELEDİYESİNDE TOPLU SÖZLEŞME SEVİNCİ

Mevcut 4 ikramiye miz 350 Tl den 800 TL olmuştur. Bir yılbaşı ikramiyesi eklenmiştir toplam ikramiye sayısı 5'e çıkartılmıştır. ikramiyelerimiz 1 mayıs, kurban bayramı, Ramazan bayramı, 29 ekim, yılbaşı olmak üzere net 800 tl dir. sözleşmeli memur arkadaşlarımızın toplu sözleşme ücreti net 2850 dir. Toplam 300 tl bi artış oldu. 657 ye tabi memurlarımızın 3650 TL olan toplu sözleşme ücreti 3950 TL olmuştur. Her 6 ayda bir memur maaş taban aylığına gelen zam ve enflasyon farkı aynı şekilde bütün mali haklarımıza yansıtılmaya devam edecektir.  (06.07.2021)
Devamı >>

GEÇMİŞ DÖNEMDE UZMAN JANDARMA VE UZMAN ERBAŞ OLARAK GÖREV YAPAN ÜYELERİMİZE 3000 EK GÖSTERGE BAŞVURUSU

UZMAN ERBAŞ ( ÇVŞ ) İLE UZMAN JANDARMA(ÇVŞ ) 657 SAYILI 92 MADDESİ İLE AÇIKTAN MEMURLUĞA ATANANLAR İÇİN 3000 EK GÖSTERGE HAKKINDA 29.01.2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna 9,15,16 ve 18’nci maddeler eklenmiştir. Buna istinaden; MADDE 15-3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16’ ıncı maddesi’nin 1’inci fıkrası nın ikinci cümlesinde yer alan ‘’2/3’ü’’ ibaresi ‘’5/6’sı’’ şeklinde, üçüncü cümlesinde ise ‘’2200’ü’’ ibaresi ‘’3000’i’’ şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca, 05.03.2021 tarihli 31414 saylı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 7281 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri personel kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici Madde 5- (Ek:18/2/2021 – 7281/29 md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 5 inci maddede 19/6/2010 tarihli ve 6000 sayılı kanunla yapılan değişiklik kapsamında emekli oluncaya kadar Devlet memuru olarak istihdam edilmiş olanlardan emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanların veya dul ve yetim aylığı bağlanmış olanların aylıkları, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapacakları yazılı başvuru üzerine, Devlet memurluğunun sona erdiği tarihteki en son öğrenim durumları ve ek 4’üncü madde esas alınarak ekli (1) saylı cetvele göre başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren yeniden belirlenir ve bunlara bu Kanunda belirtilen derece, kademe, gösterge ve ek gösterge uygulanır. Ayrıca 5 inci maddede 6000 sayılı Kanunla yapılan değişiklik kapsamında halen Devlet memuru olarak çalışanların emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar istihdam edilmelerine devam edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde talepleri halinde aylıkları ek 4 üncü madde esas alınarak ekli (1) sayılı cetvele göre yeniden belirlenir ve bunlara bu Kanunda belirtilen derece, kademe, gösterge, ek gösterge ve ek 4 üncü madde hükümleri uygulanır. Bunlardan lise ve dengi okul öğrenim düzeyine sahip olup ek 4 üncü madde esas alınarak ekli (1) sayılı cetvele göre yeniden aylıkları belirleneceklerin Uzman Erbaş olarak görev yaptıkları dönemde aldıkları son altı yıllık sicil notu ortalaması esas alınır. Aylıkların bu şekilde yeniden belirlenmesinden dolayı geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez. Yukarıda anılan kanunun maddeleri kapsamında aylıkları yeniden belirlenenlerin Devlet memuru olarak görev yaptıkları süre için hesaplanacak emekli keseneği, kurum karşılığı ve genel sağlık sigortası primi fark tutarları, talep tarihindeki katsayılar esas alınarak, gecikme cezası, gecikme zammı veya faiz uygulanmaksızın, ilgililerin aylıklarından yirmi dört eşit taksitle kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilir.” hükmü gereğince ileride doğacak haklarım saklı kalmak kaydıyla özlük haklarımın 3269 sayılı Kanuna yapılan “Geçici Madde 5 – (Ek:18/2/2021 – 7281/ 29 md.) esas alınarak ekli (1) sayılı cetvele göre yeniden belirlenerek, bu kanunda belirtilen derece, kademe, gösterge, ek gösterge hükümlerinin uygulanması Hususundan dolayı kanunun yürülüğe girdiği tarih itibari ile 90 gün içinde dilekçe ile Başvuru için son gün olan 03/06/2021 Perşembe Gününe kadar İnsan Kaynakları Eğitim ve Müdürlüğüne gerek bizzat gerekse Bağlı olduğunuz Daire Başkanlığınız Aracılığı ile müracat ederek tarih ve sayı numarası alınması konu ile ilgili atıfta bulunulduğundan ileride konu netlik kazandığı taktirde hak kaybı yaşanmaması için önemlidir.Ayrıca 3269 sayılı Uzman Erbaş ve 3466 sayılı jandarma Uzman için İKİ AYRI DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ SİTEMİZDE BİLGİ-BELGELERDEN İNDİRİP TEMİN EDEBİLİRSİNİZ.  (29.05.2021)
Devamı >>

Kamu kurum ve. Kuruluşlarda mesai

 (16.05.2021)
Devamı >>

YAŞASIN 1 MAYIS!

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, beraberlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünyada pek çok ülkede, resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de ise ilk kez 1923’de resmi olarak kutlanmıştır. 2008 yılında “Emek ve Dayanışma Günü” olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009’da TBMM’de kabul edilen 5892 sayılı yasanın 27 Nisan 2009’da resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. İlk kez 1856 yılında Avustralya’da inşaat işçileri 8 saatlik iş günü talebiyle Melbourne kentinde gösteri ve yürüyüş düzenlemişlerdir. 1886 yılında Amerika’da işçi sendikaları konfederasyonları önderliğinde, işçiler günde 12 saat ve haftada 6 gün çalışma sürelerine karşı, günlük 8 saat çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago’da yapılan gösteri ve eylemlerde yaklaşık yarım milyon siyah ve beyaz işçiler birlikte hareket ederek önyargı duvarlarını yıkmış oldular. Ancak gösterilerin 1 Mayıs’ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etmesi ve 4 Mayıs’da kanlı ABD Haymarket olayına yol açması sonucu 7’si polis ölümü, 69 kişinin yaralandığı, yüzlerce işçinin tutuklanması, 8 işçinin idamla yargılanması ve 7 işçinin idam edilmesi, 1 işçinin idam öncesi intiharı sonucu uygulanan yasal baskılarla gösterilerin tekrarlanması engellenmiştir. 14- 21 Temmuz 1889 yılında Paris’de toplanan İkinci Enternasyonal’de Fransız asıllı bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs günü tüm dünyada birlik, beraberlik, dayanışma ve mücadele günü olarak kutlamasına karar verilmiştir. ABD de yaşanan kanlı olaylar ve idamlar, uluslararası işçi örgütlerini harekete geçirmiş, İkinci Enternasyonal’de Amerikan işçilerini desteklemek amacıyla dünya çapında gösteriler düzenlenmiştir. 8 saatlik iş talebiyle yapılan gösteriler 1890 yılından başlamak üzere birçok ülkede 8 saatlik iş süresi kabul edilmiştir. Bizim ülkemizde de resmen kabul edilmiştir. Türkiye’de ise 1 Mayıs 1977 yılı 34 kişinin ölümü, 136 kişinin ise yaralandığı kanlı 1 mayıs olarak emek dünyası tarihine geçmiştir. 1 mayıs işçi ve emekçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtması ve bayram niteliği kazanması gerekirken, siyasal eylem biçimine de dönüşmektedir. Oysa emek, sermayenin öncüsüdür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak ve ancak emeğin meyvesidir. Emek yoksa sermaye olmazdı. Bu sebeple Emek Sermayeden üstündür. Birleşik Kamu-İş ve Tüm Yerel Sen olarak 2020 ve 2021 yılı 1 Mayıs bayramımızı coşkuyla kutlayamadık. Pandemi de emekçi sınıfını vurmuş, emekçi hastalığı haline dönüştürülmüştür. Bu düzenin aramızdan aldığı kayıpları anmak için, iş cinayetleri dursun diye, insanca çalışma koşulları oluşturulsun diye, insanca yaşanacak barışın ve demokrasinin olduğu bir dünya kurulsun diye, dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’da tüm dünya emekçilerinin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz. Yaşasın 1 Mayıs! (30.04.2021)
Devamı >>

JOSE HOME PERDE DE YAPILAN PROTOKOLLE %20 İNDİRİM

 (02.03.2021)
Devamı >>

KARŞIYAKADA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

Tüm yerel-sen izmir 2 nolu şube ile karşıyaka belediyemiz arasında yapılan toplu sözleşmenin 23.Madde (c) bendi gereği şartları gereği memur maaş taban aylığına gelen 7,33 zam oranın Toplu sözleşme ücretimize 7,33 zam yapılarak yaklaşık 250 TL artış olmuştur.Bu zam oranı Engelli yardımı ve ölüm yardımına da yansımaktadır. ARALIK AYI Toplam toplu Ücretimiz toplam :3.401 TL ARALIK AYI Ulaşım yardımı : 395 TL TOPLAM : 3.795 TL ZAMLI OCAK 15 Toplam toplu Ücretimiz toplam :3.651 TL OCAK AYI Ulaşım yardımı : 395 TL TOPLAM : 4.045 TL (11.01.2021)
Devamı >>

KONAK BELEDİYESİNDE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

Tüm yerel-sen izmir 2 nolu şube ile Konak belediyemiz arasında yapılan toplu sözleşmenin 24.Madde (b) bendi gereği toplu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren her yıl sonunda TEFE-TÜFE ortalamasına ilave %2 oranında zam uygulanmıştır.Bu zam oranı Doğum,Ölüm,Evlilik ve Ögrenim yardımlarını da kapsamaktadır. ARALIK AYI Toplam toplu sözleşme sözleşme Ücretimiz :3.240 TL OCAK AYI Toplam toplu Ücretimizin toplamı :3.950 olmuştur. Yaklaşık :710 TL artış olmuştur. (11.01.2021)
Devamı >>

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN HAFTA İÇİ 4 GÜN (PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA-PERŞEMBE)SAAT:20:00 DA PLATES EĞİTİMİNE BEKLİYORUZ!!

Tüm yerel Sen 2 nolu şube olarak yaşadığımız bu sıkıntılı süreçte sizlere destek olmak istedik. Her şeyin başında sağlık gelir düşüncesiyle şimdi hareket etme zamanı dedik .Sizlere sağlıklı yaşam sunmak üzere pilates eğitmenimiz Çiğdem Başboğa ile spor yapmaya karar verdik. Hafta içi 4 gün (pazartesi -salı- çarşamba - perşembe) akşamı saat 20: 00 de Instagram'dan canlı yayınlanacak spor derslerimize sizleri bekliyoruz. Sağlıkla kalın sporla kalın??  (04.01.2021)
Devamı >>

CLUP ALİ RESTORANT İLE YAPILAN PROTOKOLDE ÜYELERİMİZE %20İNDİRİM!

Kordon'da Balık Restaurant aile ile gidilebilecek bir mekandır Bilgilerinize (03.11.2020)
Devamı >>

BY LADY GÜZELLİK VE BAKIM MERKEZİ İLE YAPILAN PROTOKOLDE ÜYELERİMİZE %35 İNDİRİM!

 (12.10.2020)
Devamı >>

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR

Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetten arınmış bir Avrupa yaratmak için yapılan İstanbul Sözleşmesi, kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak amacını taşıyor. İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet konusunda bağlayıcılığa sahip ilk uluslararası sözleşmedir. Sözleşme 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açıldığı için ‘İstanbul Sözleşmesi’ ismiyle anılıyor. SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ SUÇLAR: - ev içi şiddet (fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik) - taciz amaçlı takip; - tecavüz dahil, cinsel şiddet; - cinsel taciz; - zorla evlendirme; - kadınların sünnet edilmesi; - kürtaja zorlama ve kısırlaştırmaya zorlama. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele amacıyla, Avrupa Konseyi tarafından 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılan sözleşmedir. İSTANBUL SÖZLEŞMENİN DEVLET DÜZEYİNDE TALEPLERİ. ÖNLEME - Kadınlara yönelik şiddetin kabullenilmesine neden olan tutumların, toplumsal cinsiyet rollerinin ve klişelerin değiştirilmesi; - Mağdurlar üzerinde çalışan profesyonel kadroların eğitilmesi; - Farklı şiddet türleri ve bunların travma yaratıcı özellikleri hakkında farkındalık yaratılması; - Eğitimin her kademesinde, eşitliği ele alan konuların ders müfredatına dahil edilmesi; - Halka ulaşabilmek için STK’larla, medyayla ve özel sektörle işbirliği Yapılması KORUMA -Tüm tedbirler içinde, mağdurların ihtiyaçlarına ve güven içinde olmalarına en büyük önemin verilmesinin sağlanması; - Mağdurlara ve çocuklarına psikolojik ve hukuki danışmanlığın yanı sıra tıbbi yardım da sağlayan özelleşmiş destek hizmetlerinin düzenlenmesi; - Yeterli sayıda sığınma evinin tahsis edilmesi ve günün her saati kullanılabilecek ücretsiz telefon yardım hatları Sağlanması. YARGILAMA - Kadınlara yönelik şiddetin suç sayılmasının ve gerekli cezaların verilmesinin sağlanması; - Gelenek, töre, din, yada “namus” gerekçelerinin, herhangi bir şiddet eyleminin bahanesi olarak kabul edilmemesinin sağlanması; - Soruşturma ve yargılama sürecinde mağdurların özel koruma tedbirlerinden yararlanmalarının sağlanması; - Kolluk kuvvetlerinin yardım isteyenlere anında yardıma gidebilmelerinin ve tehlikeli durumlara yetkinlikle müdahale etmelerinin sağlanması. Bütüncül politikalar - Yukarıda belirtilen tüm tedbirlerin kapsamlı ve koordineli politikaların bir parçası olmasının sağlanması ve kadına karşı şiddete karşı bütüncül bir mukabelede bulunulmasının temin edilmesidir. Tüm yerel - sen izmir 2 nolu şube olarak İstanbul sözleşmesi yaşatır diyoruz. Ve demeyede devam edeceğiz...  (05.09.2020)
Devamı >>

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OlSUN....

Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun Yunan güçlerine karşı başlattığı Büyük Taarruzun zaferle sonuçlanması sonrası ilk kez 1924’te Dumlupınar’da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır.  (28.08.2020)
Devamı >>

KARŞIYAKA BELEDİYESİNDE TOPLU SÖZLEŞMENİN 23 NCÜ MADDESİNE İSTİDADEN %20.15 ZAM YAPILMIŞTIR.

01.04.2019-01.04.2021 kapsamında Sendikamız Tüm Yerel-Sen Sendikamızın imzaladığı toplu sözleşmemizde bulunan 23. maddeye istinaden bu ay 20.15 oranında (NET 590 TL) toplu sözleşme zammı hakkı için insan kaynakları müdürlüğü tutanak hazırlayıp Şube Başkanımız Özgür IŞIK ve İşyeri temsilcimiz Derya BALCI imzalayacaklardır. (09.07.2020)
Devamı >>

Yaşasın 19 Mayıs ruhu, Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun

19 MAYIS RUHUYLA, YAŞASIN EMEK, CUMHURİYET VE LAİKLİK MÜCADELEMİZ Cumhuriyetimize ve onun değerlerine yönelik saldırıların bu denli artması bizi emperyalizme daha fazla bağımlı kılmakta, demokrasimizi her geçen gün daha fazla zedelememektir. 19 Mayıs 1919, egemenliğe ve bağımsızlığa olan tam inancın adıdır. 19 Mayıs 1919, yurttaşlık bilincini esas alan, demokrasiyi ve ilerlemeci değerleri savunan gericiliğe karşı yılmaz bir aydınlanma hareketidir. 19 Mayıs 1919, fabrikada işçinin, toprağa can veren köylünün, Cumhuriyet değerlerine kendisini adamış kamu emekçisinin rehberidir. 19 Mayısı Egemenlik ve Cumhuriyet fikrine sahip çıkmak, Milli bağımsızlığımızın önderi Mustafa Kemal Atatürk ve onun yoldaşlarının bizlere bıraktığı mirası sahiplenmek ve Cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara taşımak için daha fazla mücadele etmemiz gerekmektedir. Emek ve Cumhuriyet mücadelemizde 19 Mayıs 1919 ufkunun bir kez daha tüm yurttaşlarımıza rehber olması dileğiyle; Yaşasın 19 Mayıs ruhu, Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun (18.05.2020)
Devamı >>

19 MAYIS 1919 DA SAAT:19.19 SAAT TÜM YURTTAŞLAR VE EMEKÇİLERİMİZİ ÖNCE İSTİKLAL MARŞI ARDINDAN GENÇLİK MARŞIMIZI OKUMAYA DAVET EDİYORUZ!

19 MAYIS 1919 DA SAAT:19.19  (14.05.2020)
Devamı >>

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

 (22.04.2020)
Devamı >>

İDARİ İZİN UYGULAMASI

Belirtilen tarihler arasında şartları Taşıyan üyelerimizin izinli sayılması ile ilgili genelgedir.  (13.03.2020)
Devamı >>

HAKLARIMIZIN GASP EDİLMESİNE KARŞI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİMİZ MECLİSTE !!

HAKLARIMIZIN GASP EDİLMESİNE KARŞI TÜM MEMUR KONFEDARASYONLARI DESTEĞE VE BİRLİK OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ. 9 Eylül 2013 tarihinde kurulan sendikamız Tüm Yerel-Sen kurulduğu günden bu yana 2010 yılındaki referandum ile değişiklik ve eklemler yapılarak memurun önüne toplu sözleşme hakkı olarak sunulan 4688 sayılı yasa ve 375 sayılı KHK nın ek 15. maddesi ile ilgili mücadelemizi vermekteyiz. ?Tüm Yerel-Sen İzmir 2 nolu Şube olarak bölgemizdeki yetkili ve örgütlü olduğumuz belediyelerde toplu iş sözleşmelerinin devamı ve iyileşmesi adına var gücümüzle çalışırken 2017 yılında yapılan kanun değişikliği ile memur emekçilerinin elinden yemek hakkı da alınmış ve buda yetmezmiş gibi her yıl yapılan Sayıştay zimmetleri ile emekçilerimizin hakları günden güne eritilmeye çalışılmaktadır. 31 Mart 2019 seçimleri sonrasında iyiden iyiye Sayıştay denetimleri ile gündeme gelen 4688 sayılı yasa memur toplu sözleşmelerine ket vurmaya başlamıştır. Yaşanan son gelişmeler ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonra Tüm Yerel-Sen İzmir 2 nolu şube Başkanı Özgür IŞIK, konu ile ilgili Cumhuriyet halk partisi grup Başkan Vekili Özgür ÖZEL ve Sivil toplum örgütlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısı Veli AĞBABA ile görüşerek sorunun çözümü için bir kanun değişikliği teklifi hazırlanması konusunda fikir birliğine varmışlardır. ?Yapılan çalışmalara neticesinde sendika avukatlarımızın hazırlamış olduğu yasa değişikliği teklifi Tüm Yerel-Sen Genel Başkanımız Arap MUCUR,Birleşik Kamu-İş İzmir İl temsilcisi Tamer Yiğit GÜLER ,Tüm Yerel-Sen Genel Sekreteri Çetin SAYGI tarafından Özgür ÖZEL ve Veli AĞBABA ya teslim edilmiştir. C.H.P grup Başkan Vekili Sayın Özgür ÖZEL diğer partilerin grup Başkan Vekillerininde konuya dahil edileceğini söyleyerek sendikamıza konuya gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etmiştir.? ?Tüm Yerel-Sen İzmir 2 nolu şube olarak hazırlamış ve meclise verilmiş olan kanun değişikliği teklifimize tüm memur konfederasyonlarını desteğe ve birlik olmaya çağırıyoruz. (05.02.2020)
Devamı >>

TÜMYERELSEN İZMİR 2 NOLU ŞUBE 3. OLAĞAN GENEL KURUL İLANIDIR

TÜMYERELSEN İZMİR 2 NOLU ŞUBE 3. OLAĞAN GENEL KURUL İLANIDIR (05.12.2019)
Devamı >>

ÜYELERİMİZE ÖZEL DR.İSMAİL ATABEK FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON MERKEZİ % 50 İNDİRİM

ÜYELERİMİZE ÖZEL DR.İSMAİL ATABEK FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON MERKEZİ % 50 İNDİRİM  (15.10.2019)
Devamı >>

AYDIN DİDİMDE 2 GÜN YAZA VEDA ETKİNLİĞİ

Giriş 25.10.2019 Çıkış 27.10.2019 Kişi başı günlük 110 TL 0-12 yaş çocuk ücretsiz olup ikinci çocuk %50 indrimli olacak Kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayacaklarını dışındaki üyelerimize ulaşım ücreti için Ayrıca bilgi verilecektir. NOT: Aşağıda fotoğraflar bölümde ayrıntılı ücret listesi vardır. 25 Eylül 2019 tarihine kadar aşağıda bulunan hesap numarasına Otel ücretinin yatırılması gerekmektedir http://www.gardenofsun.com.tr/?gclid=Cj0KCQjwh8jrBRDQARIsAH7BsXfw6RJD4TuUMnHN53XnLooxPW5biNrc5Q8-nMBdA5vGlHwns-CHTxAaAjgDEALw_wcB  (13.09.2019)
Devamı >>

BORNOVA EMEKÇİLERİNE 1 MAYIS, RAMAZAN, KURBAN VE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMLARINDA İKRAMİYE

Bornova belediyesi ile Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube arasında imzalanan,toplu sözleşmeye yılda dört ikramiye ekledi. Bornova Bld. Emekçileri, 2175 TL TİS ücreti ve yılda 4 ikramiye miktarı 750 TL olarak alacaklar. Bornova Belediyesi emekçilerine de hayırlı, uğurlu olsun. YAŞASIN TÜM YEREL-SEN! YAŞASIN BİRLEŞİK KAMU İŞ! (11.06.2019)
Devamı >>

KONAKTA MEMURA BAYRAM SEVİNCİ

Konak Belediye Başkanı, Sayın Abdül Batur ile Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube arasında imzalanan, Toplu Sözleşme törenine katılarak, Kamu Emekçileri cephesinde, hep ilklere imza atan, emekçi dostu Abdül Batur Başkan, Konak Belediyesinde de bir ilki gerçekleştirdi ve artışın dışında, toplu sözleşmeye yılda dört ikramiye ekledi. Konak Bld. Emekçileri, 3000 TL TİS ücreti ve yılda 4 ikramiye alacaklar.. Konak Belediyesi emekçilerine de hayırlı, uğurlu olsun. YAŞASIN TÜM YEREL-SEN! YAŞASIN BİRLEŞİK KAMU İŞ! (31.05.2019)
Devamı >>

SERKAN AKGÖZ CAR-CARE KARŞIYAKA ŞUBESİ İLE YAPILAN PROTOKOLLE ÜYELERİMİZE %15 İNDİRİM

PAKET HARİCİ TÜM UYGULAMALARDA ÜYELERİMİZE ÖZEL KARŞIYAKA SERKAN AKGÖZ ŞUBESİNDE %50 İNDİRİM! (05.04.2019)
Devamı >>

KARABAĞLAR BELEDİYESİ TOPLU SÖZLEŞME HAKKINDA

 (07.03.2019)
Devamı >>

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can verdi. 26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi. İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda gerçekleşti. Adı da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak belirlendi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti. Bununla birlikte Birleşmiş Milletler'in resmi internet sayfasında, günün tarihine ilişkin bölümde kutlamanın New York'ta ölen kadın işçilerin anısına yapıldığı yazılmamıştır. TÜRKİYE'DE KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI? Türkiye'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı. "Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı" programından Türkiye'nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi yapıldı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra cunta yönetimi tarafından dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmasına izin verilmedi. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" kutlanmaya devam edilmektedir.  (06.03.2019)
Devamı >>

ÖZLEMLE ANIYORUZ!

Yaşamını toplumun gerçekleri öğrenmesine adayan, gerçeklerin ve doğruların üzerine korkusuzca giden Mumcu, özgürlüğün simgesi, Cumhuriyet’in sesi olmuştur. 26.yıl dönümünde bir kez daha özlemle anıyoruz (23.01.2019)
Devamı >>

ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET YARALILARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ

Güne acı bir haberle başladık. İran sınırımızda PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize ise şifa diliyorum. (04.01.2019)
Devamı >>

EMEĞİNİZİN KARŞILIĞINI BULACAĞIMIZ BİR YIL OLMASI DİLEĞİYLE YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN

 (30.12.2018)
Devamı >>

Sarıkamış şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz!

 (22.12.2018)
Devamı >>

23 ARALIK PAZAR GÜNÜ KUBİLAYI ANMAK İÇİN BULUŞUYORUZ!

"İRTİCAYA GECİT YOK" DEMEK İÇİN KUBİLAYLAR TOPLANIYOR! 23 Aralık 1930 da irticai bir kalkışma sonucunda hunharca katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı anmak, "İrticaya Geçit Yok" demek için, Atatürkçü Düşünce Derneği, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Menemen Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi öncülüğünde tüm halkımızı Menemen'e bekliyoruz. Saat 09.30 da başlayacak olan Menemen Belediyesinin her yıl düzenlediği " Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü" nün ardından saat 11.00 de Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Süheyl Batum, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in konuşmacı olacağı açıkhava toplantısı yapılacak. Tertip komitesi olarak; Yeniden Kuvayı Milliye anlayışı ile 'İrticaya Geçit Yok' demek için yüreklerinde vatan sevgisi olan Tam Bağımsız, Laik, Demokratik, Hukuk Devleti Türkiye Cumhuriyeti'nden yana olan tüm yurtsever kişi ve kurumları 23 Aralık Pazar günü saat 09.00 da Menemen İzban istasyonunda buluşmaya çağırıyoruz. (19.12.2018)
Devamı >>

10 Aralık Dünya insan hakları günü

İnsan Hakları doğuştan var olan ve insanlar arasında dil,dinimezhep,ırk,renk,yaş,cinsiyet ayırımı yapmadan,insanın ınsan olması sebebiyle sahip olduğu hakların tümüdür.Tüm bu hakların ihlal edilmediği bir dünya dileğiyle İnsan Hakları Günü Kutlu olsun (10.12.2018)
Devamı >>

Birleşik kamu-iş il temsilcimiz Tamer Yiğit GÜLER Ege telgraf TV'de

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu İzmir İl Temsilcimiz Tamer Yiğit Güler 11.12.2018 Salı günü Saat 11.00 de Ege Telgraf Tv de Kazım Erkmen'in konuğu olacak.Gündeme ait emek sorunlarını cevaplayacak (10.12.2018)
Devamı >>

5 ARALIK KADINA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI

 (05.12.2018)
Devamı >>

MADENCİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

Yüz karası değil, kömür karası Başta Soma olmak üzere Ermenek’te, Şırnak’ta, Zonguldak’ta, Elbistan‘da, Yatağan’da ve adını sayamadığımız birçok yerden iş cinayetine kurban giden maden emekçilerini, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde saygıyla anıyoruz. Maden ocaklarında kuralsız ve güvencesiz çalıştırılan madenciler, sermayenin ve patronların kar hırsı nedeniyle hayatlarını kaybetmektedirler. Tüm yerel sen olarak, maden cinayetlerini kader ve fıtrat olarak açıklayanları kınıyor, riskli çalışma koşullarda ekmek kazanan bütün madencileri saygıyla selamlıyoruz. (04.12.2018)
Devamı >>

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

Hayatı paylaşmak için engel yok (03.12.2018)
Devamı >>

1 Aralıkta AKP'nin açlık,yoksulluk ve işsizlik bütçesine hayır demek için Ulus ATATÜRK Anıtı önündeyiz.

1 Aralıkta AKP'nin açlık,yoksulluk ve işsizlik bütçesine hayır demek için Ulus ATATÜRK Anıtı önündeyiz. (26.11.2018)
Devamı >>

Sayıştay raporlarında belediye emekçilerine çıkarılan zimmet le ilgili kanun değişikliği teklifimiz mecliste!

Sayıştay raporlarında belediye emekçilerine çıkarılan zimmetle ilgili mecliste yapılan görüşmelerde Bornova Belediyesi işyeri temsilcimiz aynı zamanda Avukat olan Serhat SÖKMEN tarafından Hazırlanan 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat BAKAN tarafından meclise sunulmuştur (26.11.2018)
Devamı >>

25 KASIM DÜNYA KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ

Dans, çoğu zaman kuralları yıkar, kalıpları aşar ve bedeni özgürleştirir. DANS ETMEK ÖZGÜRLÜKTÜR! “Kadına Şiddete Hayır!” diyebilmenin duyarlılığını yaratmak için bu defa değişik bir etkinlik yaparak “Susma Dans Et” diyerek, Kadın Cinayetlerine, Çocuk Gelinlere dikkat çekmek, Kadın ve erkeklerin, yaşamın her alanında eşit fırsatlara, eşit hak ve yükümlülüklere sahip olmaları gerektiğini, her şeyin eşitçe paylaşıldığı kadın ve erkeklerden oluşan adil ve demokratik bir toplumun yaratılmasını talep ettiğimizi haykırmak için düzenlenen ve Sendikamızın da katılımcısı olduğu bu etkinlikte, sizlerin de bizimle birlikte olup, Kadına Yönelik Şiddete sessiz kalmamaya davet ediyoruz. (21.11.2018)
Devamı >>

BAYRAKLI BELEDİYESİ PERFORMANS ÖDÜLÜ HAKKINDAKİ AÇIKLAMAMIZ

BAYRAKLI BELEDİYESİ PERFORMANS ÖDÜLÜ HAKKINDAKİ AÇIKLAMAMIZ; Bir Belediye nin Başarılı ve Başarısızlığı o Belediye de Çalışan Bütün Emekçilerin Performansına Bağlıdır. Ancak Her Yıl Başarılı Personele verilen Performans Ödülünün Belediyenizde Hep Aynı Kişilere Verilmesi Adil Bir Durum Olmayıp Belediye Personelleri Arasında İş Başarısının Bozulmasına Sebep Olmaktadır. Her Yıl Sonunda Verilen Performans Ödülünün Kasım Ayında Verilmesi Bizleri ve Üyelerimizi Çok Üzmüştür Bu Sebeple Sendika Olarak Daha Öncede Bu Konuda Girişimlerde Bulunmamıza Rağmen Yine Aynı Senaryoyu İzlememiz Bizleri Üzmüştür. Bu Konu Hakkında Hem Belediye Başkanından Randevu Talep Edilmiş olup, Hem de Belediye Başkanlığına Resmi Yazımızı Yazmış Bulunmaktayız Bir Sendika Gücünü Üyelerinden Alır Bu Konu Hakkında Bütün Girişimler Yapılacak Olup Üyelerimizin Kararı Doğrultusunda Her Türlü Eyleme Hazır Olduğumuzu Tüm Üyelerimizin Bilmesini İsteriz  (09.11.2018)
Devamı >>

2 GÜNLÜK ADA KARTAL OTEL VE BÜYÜK ADAYA KÜLTÜR GEZİSİ DÜZENLİYORUZ!

22 KASIM PERŞEMBE AKŞAM İZMİRDEN ÇIKIŞ 23 KASIM CUMA ADA KARTAL OTELE GİRİŞ 25 KASIM PAZAR ADA KARTAL OTELDEN ÇIKIŞ  (02.11.2018)
Devamı >>

Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" sözüyle felsefesini belirlediği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95.inci yıldönümü kutlu olsun. Cumhuriyetimiz, etnik ve dini tüm ayrımları reddederek, her bir vatandaşımızın fikri özgürlüğünü, toplumsal dayanışma ülküsüyle bütünleştirmeyi başarmıştır. Yıllar boyunca Ortadoğu’nun kan ve barut kokan coğrafyasından uzak durmayı başarmışsak, Müslüman ülkelerin örnek aldığı bir çağdaşlaşma yolculuğuna sahipsek, yüzünü döndüğü Batı Medeniyetinin hayranlıkla izlediği bir ülke olduysak, Cumhuriyet sayesindedir. Dolayısıyla, tarihimizin en derin krizlerini yaşadığımız bugünlerde umutsuz değiliz. Ulu Önder Atatürk’ün " Kıymetli evlatlarının elinde daima yükseleceğini ve ebediyen yaşayacağını" söylediği Cumhuriyetimiz, yaşadığımız tüm kriz ve sorunların da çaresi olacaktır. Bu duygu ve inançla ; Tum Yerel Sen Sendikası Izmir Subeleri olarak 95. yaşını kutladığımız Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Terörle mücadele de şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı iletiyoruz. Cumhuriyeti ve kazanımlarını korumaya kararlı herkesin Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun. (28.10.2018)
Devamı >>

KONAK BELEDİYESİNDE YETKİ SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLARLA İLGİLİ AÇIKLAMAMIZDIR.

 (12.04.2018)
Devamı >>

AVUKATLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

 (05.04.2018)
Devamı >>

TBMM'YE MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ TİŞÖRTLERİMİZLE GİRDİK .

 (04.04.2018)
Devamı >>

DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

 (27.03.2018)
Devamı >>

GERÇEK DOSTLAR KROMOZOM SAYMAZ...

 (20.03.2018)
Devamı >>

"CUMHURİYETİMİZİ REKLAM ARASI GÖRENLERE ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ "

 (17.03.2018)
Devamı >>

"İSTİKLAL MARŞIMIZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"...

 (17.03.2018)
Devamı >>

SENDİKAMIZDAN ANLAMLI KONSER...

 (14.03.2018)
Devamı >>

KADIN CİNAYETLERİ VE ÇOCUK GELİNLER İSTEMİYORUZ....

 (06.03.2018)
Devamı >>

LAİK TÜRKİYE'NİN TEMELİ 3 MART DEVRİM YASALARIDIR..

 (02.03.2018)
Devamı >>

BAŞIMIZ SAĞOLSUN

 (02.03.2018)
Devamı >>

DENİZ GEZMİŞ 71 YAŞINDA...

 (28.02.2018)
Devamı >>

26. YILINDA UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ...

 (26.02.2018)
Devamı >>

YEMEK KARTINDA SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ...

 (22.02.2018)
Devamı >>

KAPADOKYA KARTAL OTELDE 2 GÜN EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLİYORUZ!

 (13.02.2018)
Devamı >>

LAİKLİK ÖZGÜRLÜKTÜR

 (05.02.2018)
Devamı >>

"BEN ATATÜRKÇÜYÜM,BEN CUMHURİYETÇİYİM,BEN LAİKİM "

 (23.01.2018)
Devamı >>

AFRİNDE MEHMETÇİKLERİMİZİN YANINDAYIZ!

 (23.01.2018)
Devamı >>

BAYRAKLIDA MEMURLARA YÜZDE 30 ZAM YAPILDI

 (16.01.2018)
Devamı >>

AÇLIK VE SEFALET ZAMLARINI ASLA KABUL ETMİYORUZ...

 (15.01.2018)
Devamı >>

15 Ocak Pazartesi Bordro Yakiyoruz...

 (13.01.2018)
Devamı >>

YENi YILINIZ KUTLU OLSUN

 (30.12.2017)
Devamı >>

BORNOVA BELEDİYESİ’NDE SÖZLEŞME SEVİNCİ MEMURLARIN SOSYAL DENGE TAZMİNATINA %30 ORANINDA ZAM

 (25.12.2017)
Devamı >>

DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY’I 87 YILINDA MENEMENDE ANIYORUZ..

 (21.12.2017)
Devamı >>

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE HAYIR!

 (06.12.2017)
Devamı >>

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

 (24.11.2017)
Devamı >>

IŞIGIN İLE YÜRÜYORUZ...

 (09.11.2017)
Devamı >>

GÜLER “ HANİ ANALAR AĞLAMAYACAKTI “..

 (04.11.2017)
Devamı >>

TERÖRE LANET OLSUN..

 (02.11.2017)
Devamı >>

CUMHURİYETİMİZİN 94. YILI KUTLU OLSUN...…

 (30.10.2017)
Devamı >>

94. YILINDA CUMHURİYET MEYDANINDA BULUŞUYORUZ…

 (28.10.2017)
Devamı >>

CUMHURİYETİMİZ 94. YAŞINDA

 (24.10.2017)
Devamı >>

94. Yıl Resepsiyon Yemeği

 (13.10.2017)
Devamı >>

TÜPRAŞ'TA PATLAMA 4 İŞÇİ ÖLDÜ..

 (11.10.2017)
Devamı >>

MUHARREM AYININ ÜLKEMİZE BARIŞ VE HUZUR GETİRMESİNİ DILERIZ

 (21.09.2017)
Devamı >>

GAZİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

 (19.09.2017)
Devamı >>

MUSTAFA KEMAL'İN ÖĞRETMENLERİ ATATÜRK'Ü ANLATMAYA DEVAM EDECEK

 (18.09.2017)
Devamı >>

TÜM YEREL SEN 4 YAŞINDA

 (11.09.2017)
Devamı >>

9 EYLÜL ZAFER, 9 EYLÜL BAĞIMSIZLIK, 9 EYLÜL MUSTAFA KEMAL'DİR

 (09.09.2017)
Devamı >>

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'NİN KURULUŞ YILI KUTLU OLSUN

 (08.09.2017)
Devamı >>

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM ! SİVAS KONGRESİ 98 YAŞINDA…

 (05.09.2017)
Devamı >>

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

 (31.08.2017)
Devamı >>

1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu Olsun..

 (31.08.2017)
Devamı >>

95. YILINDA BİRLEŞİK KAMU İŞ BELKAHVEDE…

 (30.08.2017)
Devamı >>

YEREL YÖNETİM HİZMET KOLUNDA İMZALANAN SÖZLEŞMEYE DAİR İLK DEĞERLENDİRME

 (24.08.2017)
Devamı >>

BİZ BU ORTA OYUNUN FİGÜRANI OLMAYACAĞIZ

 (18.08.2017)
Devamı >>

TÜM YEREL SEN İZMİR ŞUBELERİMİZDEN KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ....

 (08.08.2017)
Devamı >>

EĞİTİM İŞ 5. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILDIK..

 (07.08.2017)
Devamı >>

ZABITA HAFTASI KUTLU OLSUN

 (02.08.2017)
Devamı >>

LOZAN TÜRKİYE'NİN TAPUSUDUR

 (23.07.2017)
Devamı >>

ANITKABİR RANT ALANI DEĞİLDİR

 (19.07.2017)
Devamı >>

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

 (15.07.2017)
Devamı >>

ÇEŞME TROY OTEL İLE YAPILAN PROTOKOL SÖZLEŞMEMİZLE %25 İNDİRİM

 (14.07.2017)
Devamı >>

Yakın Tarihin En Utanç Verici Vahşeti “ Srebrenitsa “

 (11.07.2017)
Devamı >>

24. YILINDA MADIMAK'I AKLAYANLARI UNUTMAYACAĞIZ

 (01.07.2017)
Devamı >>
Şubeler Tümü
ADANA ŞUBE
Şube Başkanı : Seniha SOYLUGAN
ANADOLU 2 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : ABDÜLMUTTALİP GÜRBÜZ
ANKARA ŞUBE
Şube Başkanı : Hüseyin YILMAZ
ANTALYA ŞUBE
Şube Başkanı : Demet KURUPINAR
AYDIN ŞUBE
Şube Başkanı : Mehmet BOZKURT
BALIKESİR ŞUBE
Şube Başkanı : Sezer YILDIZ
DENİZLİ ŞUBE
Şube Başkanı : ÖZKAN KARAKAYA
EDİRNE ŞUBE
Şube Başkanı : Mümin Tolgahan ARİCANLİ
ESKİŞEHİR ŞUBE
Şube Başkanı : Caner ÖZCAN
HATAY ŞUBE
Şube Başkanı : Engin Mansuroğlu
İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : AYDAN SELMA ÖZKORKMAZ
İSTANBUL 2 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : ÖZLEM OSOY
İSTANBUL 3 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : Sezgin SEVİNÇ
İSTANBUL 4 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : Gürhan KEÇELİ
İSTANBUL 5 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : ABDÜLHAMİT PEHLİVAN
İZMİR 1 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : Ahmet KOLLAR
İZMİR 2 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : ÖMER EŞKİ
İZMİR 3 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : Tarkan MANDUZ
KIRKLARELİ ŞUBE
Şube Başkanı : SALİH CANBAZ
MUĞLA ŞUBE
Şube Başkanı : YÜCEL KILINÇ
TEKİRDAĞ ŞUBE
Şube Başkanı : Ali Şahin GÜLEN
Adıyaman İl Temsilciliği
Şube Temsilcisi : ÜNAL BAYRAM
Afyonkarahisar Temsilciliği
Şube Temsilcisi : FAHRİ SELVİ
Amasya İl Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Bilecik Temsilciliği
Şube Temsilcisi : FAHRETTİN DURAL
Burdur Temsilciliği
Şube Temsilcisi : MESUT ÇÖREKLİ
Çanakkale Temsilciliği
Şube Temsilcisi : HASAN KART
Diyarbakır Temsilciliği
Şube Temsilcisi : Ayhan GÜN
ELAZIĞ TEMSİLCİLİĞİ
Şube Temsilcisi : ABDÜLMUTTALİP GÜRBÜZ
GİRESUN TEMSİLCİLİĞİ
Şube Temsilcisi : Hasan YILMAZ
KAHRAMANMARAŞ TEMSİLCİLİĞİ
Şube Temsilcisi : Fatih KÖRÜK
Karabük Temsilciliği
Şube Temsilcisi : OKAN ÇAKIR
Karaman Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Kars Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Kayseri Temsilciliği
Şube Temsilcisi : TAYFUN DİNÇER
Kırşehir Temsilciliği
Şube Temsilcisi : ERTUĞRUL VAR
Kocaeli Temsilciliği
Şube Temsilcisi : CİHAN ALKAN
Konya Temsilciliği
Şube Temsilcisi : HASAN YALÇINKAYA
Malatya Temsilciliği
Şube Temsilcisi : İLKER GÖKTAŞ
Manisa Temsilciliği
Şube Temsilcisi : RECEP ABATAY
Mersin Temsilciliği
Şube Temsilcisi : SÜLEYMAN SARISOY
Nevşehir İl Temsilciliği
Şube Temsilcisi : GAZANFER YAPAR
Niğde Temsilciliği
Şube Temsilcisi : Recep Üstüntaş
Ordu Temsilciliği
Şube Temsilcisi : YUSUF BAŞTA
Osmaniye Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Samsun Temsilciliği
Şube Temsilcisi : TÜRKER DİZDAR
Sinop Temsilciliği
Şube Temsilcisi : MURAT ERSOY
Sivas Temsilciliği
Şube Temsilcisi : Şevki KABASAKAL
Tokat Temsilciliği
Şube Temsilcisi : BÜLENT TÜREM
Uşak Temsilciliği
Şube Temsilcisi : KENAN KARA
Yalova Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Yozgat Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Zonguldak Temsilciliği
Şube Temsilcisi : MELİH KUMBAS
Hızlı Erişim
Bilgi & Belgeler Tümü